اهم فعالیتهای قابل ذکردرحوزه اموراداری:
  • عقدقرارداد برون سپاری فعالیتها به تعداد11فقره به ارزش ریالی 12 میلیاردریال
  • تعمییروتجهیزبخشی ازفضای اداری ورفاهی درسطح استان ازجمله مهمانسراهای استان
  • ارتقاء وبهبودسطح خدمات قابل ارائه واثرگذاردرسطح استان ضمن نظارت برحسن اجرای قراردادهای منعقده
  • مدیریت بر هزینه ها وتقلیل هزینه های مازاد با نظارت مستمرازجمله مصرف سوخت وانرژی درساختمانهای اداری واستفاده بهینه ازسیستم دبیرخانه بدون کاغذ ، استفاده ازشبکه دولت واینترنت واینترانت و استفاده بهینه ازخودروهای استیجاری درقالب قراردادهای حجمی
  • برقراری واعمال حقوق ومزایای سالیانه براساس دستورالعمل مربوطه بارویکردبازبینی وبهبود مزایای قابل تخصیص توسط شرکت وصدوراحکام حقوق مربوطه با بیست وپنج درصد تسریع درزمان انجام به نسبت سنوات قبل واجرای مصوبات کمیته های شرکت واصلاح احکام سنوات قبل درمجموع 730 حکم حقوق ومزایای کارکنان
  • تعیین وبازبینی حقوق ومزایای کارکنان شرکت های خدماتی تامین نیروبراساس طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار، تعاون،رفاه واموراجتماعی باتایید مشاورین وزارت مذکوردراداره کل وزارت متبوع دراستان
  • عقدقرارداد10 ساله بیمه عمرزمانی وتمام عمرکارکنان باشرکت بیمه گربرای اولین باربه منظوربهره مندی ازمزایای مترتب وآتی قراردادازجمله پرداخت غرامت های مربوطه ، مزایای پس انداز و یادریافت مستمری
  • عقدقرارداد درمان بارویکردارتقاءدرشرایط خدمات وتعهدات مندرج درقراردادقبلی به جهت بهره مندی بیشترکارکنان
  • محاسبه مزایای پایان خدمت  بازنشستگان گرانقدر شرکت به تعداد39نفربه مبلغ سنوات 10میلیاردریال، پرداخت پاداش تحصیلی به تعداد138نفربه مبلغ پاداش 160میلیون ریال، پرداخت پاداش ایثارگران به تعداد142نفرمورد به مبلغ پاداش 677میلیون ریال، پرداخت وام ازمحل صندوق رفاه کارکنان به تعداد77 نفربه مبلغ  7/1 میلیاردریال وازطریق بانکهای عامل به تعداد230 نفر به مبلغ 5/7 میلیاردریال ، پرداخت مساعدت درمانی مازادبرقرارداد به تعداد16نفربه مبلغ 130 میلیون ریال
  • انجام امورمربوط به جذب ، استخدام وتبدیل وضعیت کارکنان به تعداد27 نفر
بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین 44
امروز 247
دیروز 2356
ماه جاری 33336
سال جاری 216087
از ابتدا 1752040
صفحه جاری 7332

ارتباط با مدیرعامل و معاونین
تمامی حقوق برای شرکت آب و فاضلاب کردستان محفوظ است.
هرگونه استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 1 آبان 1395 ساعت 10:34
آدرس: سنندج، بلوار شبلی، جنب اداره کل بهزیستی استان
تلفن‌های تماس:
(33286614-33285777-33285811)087
فکس :08733563746
پست الکترونیکی: info [at] abfa-kurdistan [dot] ir
شماره پیامکی شرکت : 300048711122
Powered by Jiro CMS
مراجعه کننده گرامی، وب‌سایت شرکت 24 ساعته در دسترس می‌باشد. در صورت بروز مشکل و خارج از دسترس بودن، 48 ساعت پیش از آن اطلاع رسانی خواهد شد.